Misyonumuz

Derneğimizin Misyonu;

            Maliye Bakanlığında Personel Müdür ve Müdür  Yardımcısı olarak görev yapan veya daha önce bu unvanlarda görev yapmış olanların;

 

* Ekonomik, sosyal, kültürel, hak ve menfaatlerini adalet ve eşitlik çerçevesinde sahiplenmek,

 

* Mesleki ve kültürel gelişmelerine katkıda bulunmak, mesleki bilgi birikimini ve bilgi paylaşımını artırmak, meslek mensupları arasında birlik ve beraberliği sağlayarak sosyal, ekonomik ve mesleki yardımlaşma ve dayanışma duygusunu geliştirmek,

 

* Çağdaş bir bakış açısı ile mesleki kuralların ve etik değerlerin oluşturulmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmak, meslek ahlakını ve disiplinini korumak ve geliştirmek,

 

* Üyelerinin yasalardan doğan hak ve menfaatlerini korumak amacıyla idari birimlere gerekli başvuruları yapmak, adli ve idari yargı mercilerinde dava açmak,

 

* Görevleri ile ilgili diğer hususlarının belirlenmesine ilişkin yasal düzenlemelerin hazırlanması aşamasında ilgili mercilere görüş bildirmektir.